Bedrijfsarchitectuur en kennisorganisatie

bedrijfsarchitectuur

Bedrijfsarchitectuur en kennisorganisatie |Duidelijkheid en samenhang in de toekomstige organisatie als routekaart voor de transformatie.

Leveren de gebaande paden – de bestaande mix aan producten en processen nog het gewenste resultaat op voor een toekomstbestendige organisatie? Is en blijft uw organisatie op de lange termijn kerngezond? Of blijft uw organisatie ‘hangen in het heden en verleden’ waardoor men op de ingeslagen wegen blijft vertrouwen?

Elke verbetering, verandering, transitie, transformatie en disruptie is anders en verloopt op een unieke wijze. Bij de start van dit soort ‘verander-initiatieven’  is vaak sprake van een grote mate van onzekerheid, terwijl bij het management, werknemers en relevante stakeholders juist een sterke behoefte is aan meer duidelijkheid.

Better Organizations biedt:

  • Een heldere bedrijfs-architectuur.
    Wij brengen de werking van de nieuwe organisatie in beeld. Hierdoor ontstaat overzicht en inzicht in de verbanden tussen ambitie, strategie, doelen, klanten, producten, diensten en processen.
  • Innovatief organisatieontwerp.
    Wij ontwerpen een organisatievorm – inclusief taken, functies en rollen – om synergie- en groeidoelstellingen te realiseren. Daarbij hoort een passend besturingsmodel om de implementatie te vergemakkelijken.
  • Data-, informatie- en kennisstromen.
    Wij zorgen dat zowel de bedrijfs-architectuur als het organisatieontwerp worden ondersteund door waardevolle data-, informatie- en kennisstromen. Hiermee ontstaat een “gezonde en vitale organisatie”.