Betrokkenheid en Krachtige Cultuur

Betrokkenheid en Krachtige Cultuur – ‘Het kan altijd beter’

Bij een – in de kern gezonde – organisatie zijn mensen onderling verbonden en worden uitgedaagd om samen het verschil te kunnen en willen maken. De organisatie is idealiter op alle fronten vitaal en energiek. Is in uw organisatie een cultuur aanwezig waarin medewerkers zich willen verbeteren en steeds maar weer beter presteren?

Als medewerkers begrijpen wat een organisatiestrategie concreet voor hen betekent raken ze hierdoor geïnspireerd. Ze zijn dan bereid om gewoonten en gedrag aan te passen. Zich opnieuw uit te vinden. En daardoor in staat om verwachtingen en resultaten waar te maken.

Better Organizations helpt een grote Betrokkenheid en Krachtige Cultuur te realiseren

  • Kennis, vaardigheid en competenties
    Better Organizations zorgt ervoor dat er inzicht ontstaat in de bestaande en nog te ontwikkelen kennis, vaardigheden en competenties in de organisatie. Hierdoor ontstaat bij management en medewerkers het ‘gevoel van urgentie’ om zich permanent ‘in het werk’ of door (in)formele opleidingen te laten om- of bijscholen. De organisatie is daardoor ook toegerust voor de toekomst.
  • Betrokkenheid en krachtige cultuur.
    Wij zorgen dat betrokkenheid van medewerkers wordt omgezet in effectief gedrag. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van de krachtige – digitaal ondersteunde – informele netwerken die in iedere organisatie aanwezig zijn. Aan medewerkers geven wij de ruimte om samen effectief gedrag en -samenwerking vorm te geven. Hierdoor wordt aandacht gegeven om kleine zichtbare verbeteringen in prestaties écht te vieren. En daarmee zorg te dragen voor het verder ontwikkelen van een krachtige ondersteunende cultuur.