Digitale Transformatie

Digitale Transformatie | Veel bestaande organisaties zijn niet digitaal geboren.

In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in automatisering en informatisering van operationele processen en werkzaamheden. Hierbij gaat het met name om het efficiënter maken van allerlei ‘herhaalwerkzaamheden’. Met als resultaat: minder fouten, lagere doorlooptijd, lagere kosten, hogere betrouwbaarheid.

De huidige markten en doelgroepen zijn onder druk komen te staan. Want nieuwe toetreders maken slim gebruik van beschikbare digitale technologieën. De verwachting is dat alle producten, diensten, processen en taken die gedigitaliseerd kunnen worden, ook in een mum van tijd gedigitaliseerd zijn (CentERdata, 2020).

Digitale transformatie gaat veel verder dan digitalisering.

Bij Digitale transformatie gaat het om een fundamentele heroverweging en herontdekking. Van de organisatie, processen, producten en diensten. Deze ontwikkelingen zijn van grote invloed op de toekomst van werk.

Met name de potentiële waarde van data-, informatie- en kennisstromen en de nieuwe manier van werken om de data, informatie en kennis tot waarde te brengen vergen investeringen in nieuwe organisatievormen. En dat vergt investeringen in nieuwe organisatievormen en slimmere manieren van werken. Business – IT, artificiële intelligentie, nieuwe businessmodellen en slimmere – vaak hybride – manieren van werken hebben de toekomst.

Overal zien wij organisaties digitale transformeren.

Organisaties zijn door de omgeving gedwongen na te denken over het toekomstbestendig maken van het huidige proces van  waardecreatie.  Digitale transformatie wordt daarbij gezien als de manier om klanten een unieke en authentieke  belevenis te laten ervaren.

Better Organizations ondersteunt:

 • Co-creatie met opdrachtgevers.
  Better Organizations trekt samen, door co-creatie, met opdrachtgevers op. Immers, een beter resultaat is nu eenmaal gemakkelijker te realiseren door met elkaar op te trekken, te leren en te reflecteren.
 • inventariseren van drijfveren voor digitale transformatie.
  Wij onderzoeken gezamenlijk de beperkingen van uw huidige businessmodel. Daarnaast brengen we mogelijkheden in kaart waarmee nieuwe technologie bedrijfsresultaten kunnen verbeteren.
 • Ontwerp en inrichting nieuwe (business) processen.
  Wij ontwerpen de processen die bij een nieuw businessmodel horen. Deze processen worden geheel of gedeeltelijk gedigitaliseerd. Daarnaast kunnen werknemers in een data-, informatie- en kennisgedreven organisatie cultuur beter floreren.
 • Regie op implementatie.
  Wij regisseren de implementatie van de transformatie. Organisaties maken alleen een transformatie door als de individuen binnen de organisatie veranderbereid zijn en de gebaande paden durven te verlaten. Daarna zullen wij de veranderingen inbedden in de organisatie en ervoor zorgen dat men niet terugvalt in oud gedrag.
 • Digitale bewustwording en digitale vaardigheden
  Better Organizations kan in een vroegtijdig stadium zorgen voor digitale bewustwording bij uw medewerkers. Wij brengen in kaart welke nieuwe (digitale) vaardigheden medewerkers zich eigen kunnen maken. In de aangepaste manier van werken zal sowieso aandacht zijn voor het opdoen van big-data vaardigheden. Oftewel de vaardigheid om grote hoeveelheden gegevens te verzamelen, te verwerken, te gebruiken en tot waarde te brengen.