Eerlijke beloning

eerlijke beloning

Eerlijke Beloning betekent veel meer dan salaris alleen. 

Eerlijke beloning staat voor alle materiële zaken en immateriële zaken die medewerkers waarderen in hun werk. Kortom, het volledige plaatje van het salaris en de eventuele bonus tot aan de totale werkbeleving (‘employee experience’).

Better Organizations ontwikkelt strategieën en beleid voor eerlijke beloning voor werknemers. Daarbij proberen wij de dynamiek van de organisatie tot in de details te begrijpen.

Better Organizations brengt de basis op orde in eerlijke beloning.

  • Gelijk loon voor gelijk werk.
    Wij bouwen functiegroepen die de unieke organisatiestructuur en organisatiecultuur van uw organisatie weerspiegelen. Deze functiegroepen zijn de basis voor indeling van functies met éénzelfde functiezwaarte. Wij maken gebruik van robuuste methoden van functiewaardering. Daardoor wordt het mogelijk dat de organisatie elke medewerker een eerlijk salaris kan betalen voor het werk dat hij/zij verricht.
  • Beloningsstrategieën afgestemd op bedrijfsdoelstellingen.
    Wij zorgen ervoor dat het beloningsbeleid is gericht op het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Waar mogelijk wordt er een concrete link gemaakt tussen prestaties en beloningen van medewerkers.  Indien gewenst vergelijken wij uw totale beloningsprogramma met dat van uw concurrenten.
  • Nieuwe vormen van belonen
    We zijn in staat om organisaties te stimuleren met niet-traditionele vormen van beloning. Denk dan aan het ontwikkelen van een aangenaam werkklimaat. Een goede begeleiding en ruimte voor vakinhoudelijke ontwikkeling. Het is van belang om een goede balans te vinden tussen de behoeften van de organisatie en behoeften van de medewerkers.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak met ons maken neem dan contact met ons op, of bel: +31(06) 27 08 30 68