Effectieve Organisatie

Een Effectieve Organisatie met heldere strategie en sturing presteert aanzienlijk beter

Het is vaak een enorme uitdaging voor organisaties om hun ambities duidelijk te communiceren en waar te maken. Om daarmee ook de uiteindelijk beoogde organisatie-doelstellingen te behalen.  Soms leiden nieuwe business-initiatieven en business-modellen niet tot gewenste resultaten.

Better Organizations helpt om op duurzame wijze organisaties te ontwikkelen en te verbeteren. Creatieve ideeën  kunnen worden ingebracht. Waarbij  het uitwisselen van betrouwbare data-, informatie- en kennisstromen een hoge prioriteit heeft. Experimenteren, leren en reflectie op incidentele fouten en mislukkingen is hierbij van groot belang.

Better Organizations helpt bij het ontwerpen en ontwikkelen van een effectieve organisatie.

  • Een organisatie met een duidelijke strategie voor iedereen.
    Wij brengen de organisatie op één lijn rond een gedeeld en beperkt aantal overtuigende organisatiedoelen. Deze doelen worden ‘doorvertaald’ en ‘opgebroken’ (cascaderen) naar een passende organisatievorm. Hierdoor ontstaat in essentie een goed organisatiemodel.
  • Eerst de organisatie daarna het management.
    Bij een effectieve organisatievorm is het management gericht op het doen van de juiste zaken. Hierdoor ontstaat inzicht en overzicht bij het vaststellen van concurrerende prioriteiten. Zodoende kunnen medewerkers hoofd- en bijzaken beter uit elkaar houden. Ze zijn daardoor in staat hun tijd efficiënt en effectief te gebruiken. Activiteiten van medewerkers voegen dan ook direct waarde toe aan de resultaten.
  • Ken- en Stuurgetallen
    Better Organizations zorgt dat de organisatie inzicht heeft in de kritische data-, informatie- en kennisstromen. Cruciaal om ervoor te zorgen dat er overzicht en inzicht blijft bestaan in de sleutelprocessen. Wij proberen te voorkomen dat organisaties alleen maar gebruik maken van gegevens die gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Wij gaan samen met u op zoek naar de ken- en stuurgetallen die u écht moet weten om goed te kunnen managen, sturen en presteren.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak met ons maken neem dan contact met ons op, of bel: +31(06) 27 08 30 68