Frank Lekanne Deprez

Frank Lekanne Deprez

Frank Lekanne Deprez

Frank is partner en medeoprichter van Better Organizations. Zijn passie is om organisaties uit te dagen kennis (data, informatie) zodanig te bundelen en in te zetten dat klanten – en andere stakeholders – hun meerwaarde kunnen realiseren.

Frank’s mantra luidt: “Maximizing human dividend by putting people first and letting people elevate each other to create real moments of (shared) value…….. After all, together we’re better.”

 

In de afgelopen 30 jaar is Frank als (lijn) manager, onderzoeker, trainer en consultant betrokken geweest bij meer dan 50 (internationale) projecten op het gebied van organisatieontwerp, people management en het organiseren en inzetten van waardevolle kennis (informatie en data).

Na gewerkt te hebben bij KLM, Galileo en KPMG Knowledge Advisory Services werkte hij als lector Kennisorganisaties / Kennismanagement aan Universiteit Zuid in Heerlen en was hij verbonden aan de Nijenrode Business Universiteit als assistent – professor & hoofddocent Executive MBA & Modular MBA.

Op dit moment is Frank owner & founder van ZeroSpace Advies BV in Amstelveen. Tevens is Frank auteur van verschillende boeken en artikelen. Zie de  ZeroSpace website voor een overzicht van publicaties.

 

Frank Lekanne Deprez – 0031 (0)6 5193 3753

 

Referenties

Global Supply Division van Unicef

 • Evalueren van de community-strategie binnen de Global Supply Division van Unicef.
 • Formuleren aanbevelingen mbt betrouwbare ICT faciliteiten, e-learning, face-to-face trainingen, workshops en het inrichten van storytelling sessies.
 • Bevorderen van een wereldwijde Sense of Belonging van medewerkers, het realiseren van doorstroommogelijkheden en het ontwikkelen van leerpaden

Internationaal Chemisch Bedrijf .

 • Ontwerpen en implementeren van een wereldwijd raamwerk voor het organiseren van de kennisstromen
 • Ontwikkelen van virtuele communities of practice en kenniscentra.
 • Regisseren van een wereldwijd pilotproject voor virtual communities binnen de kennisdomeinen maintenance en quality assurance.
 • Verspreiden en beschikbaar maken van lokale oplossingen voor de leden van virtual communities of practice.

European Training Foundation (Turijn, Italië)

 • Evalueren van de kennismanagement strategie van European Training Foundation.
 • Identificeren kritieke succes – en faalfactoren bij de implementatie van kennisactiviteiten en kennissupportsystemen binnen ETF en bij stakeholders in Europa, Rusland en Afrika.
 • Verbeteren van het monitoren en evalueren van de toegevoegde waarde van de kennisstromen binnen ETF door gebruik te maken van Employee Satisfaction & Engagement surveys.

European Training Foundation (Turijn, Italië)

 • Evalueren van de Learning & Development (L&D)-strategie binnen de European Training Foundation (ETF).
 • Onderhouden, ontwikkelen en vergroten van kennis en vaardigheden van het ETF personeelsbestand om het mandaat vanuit de Europese Gemeenschap efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.

Zorgorganisatie THEBE en STMG

 • Verbeteren van de individuele (kennis) productiviteit van zorgwerkers door de planningsprocessen te verbeteren en opnieuw in te richten ·
 • Identificeren van struikelblokken voor kennis en informatie binnen het planningsproces.
 • Ontwikkelen en implementeren van geavanceerde planningstools (software)
 • Integreren nieuwe manieren van werken in de workflow en organisatieontwerp van de zorgorganisaties.·
 • Organiseren van kennis

TU Bibliotheek Delft.

 • Opstellen van het portfolio van diensten die door de Bibliotheek van de 21e Eeuw zal worden geleverd.
 • Toekomst bestendig maken van de missie, visie, ambitie en strategie van de Bibliotheek TU Delft
 • Imagineren en ontwerpen van de toekomstige organisatievorm.

Ministerie van Economische  Zaken

 • Managen van het ICIS/KIS Kenniseconomie project van het Ministerie van Economische  Zaken voor het identificeren van de kennisgebieden voor de Nederlandse Kenniseconomie.
 • Ontwerpen van een instrument voor het beoordelen van de ingediende voorstellen vanuit diverse (wetenschappelijke) disciplines (bijv. nanotechnologie e .d.).
 • Maken eindrapport met overzicht van kennisgebieden die in aanmerking zouden komen voor het ICIS/KIS traject.

Business Support Organisaties (BSOs) in Bolivia en Ecuador

 • Verbeteren van de Business Support Organisaties (BSOs) in Bolivia en Ecuador door het in kaart brengen van de strategisch kennisdomeinen en deze te verbinden met een nieuwe strategie van de betreffende lokale BSO.
 • Ontwikkelen van een strategisch kenniskaart om de ‘bedoeling’ van de BSO organisatie te definiëren en uit te werken
 • Toekomstbestendig maken BSO organisatie