Marco reisinger

marco reisinger

Marco Reisinger

Marco’s passie is om strategie, organisatie en medewerkers te synchroniseren. Hij focust op:

 • Levend en tastbaar maken van de strategie
 • Dreamteams formeren die écht het verschil kunnen maken
 • Ondernemerschap en resultaatoriëntatie in de organisatie brengen
 • Oplossen van ongemak en problemen

Drs Marco Reisinger MBA  heeft een universitaire achtergrond in Educational Technology (Universiteit Twente) en Business Administration (Bradford University (UK)). Daarnaast heeft hij gewerkt als bestuurder (Arbeidsmarkt-Onderwijs) voor Techniek Nederland, als Managing Consultant bij HayGroup en Directeur bij Human Capital Group. Vanaf 2018 werkt hij als onafhankelijk zelfstandig adviseur en interim manager.

Marco Reisinger – 0031 (0)6 2708 3068

 

Referenties

SCIO Consult

 • Na verzelfstandiging uit Roessingh Dienstengroep (Enschede) samen met de DGA en Raad van Commissarissen ontwerpen van de nieuwe organisatie en functies
 • Ontwikkelen marktconform beloningsbeleid als zakelijk dienstverlener in de markt van gemeenten en zorg

 

RoyalHaskoningDHV

 • Faciliteren van de ontwikkeling van een propositie voor de Zorgsector (Ziekenhuizen en GGZ-instellingen) op basis van onderdelen van de reeds bestaande propositie in andere markten
 • In kaart brengen van de Zorgmarkt met alle potentiële klanten en hun stakeholders
 • Indirect (via deelname aan symposia en congressen) en direct (cold calling) benaderen van nieuwe klanten
 • (Laten) maken van projectvoorstellen en zorgen voor conversie naar opdrachten
 • Relatiemanagement en regie op de uitvoering van opdrachten door collega’s

 

Achmea Zorginkoop Medisch Specialistische Zorg

 • Samen met Directie en Management Team bepalen van de contouren van de nieuwe Zorginkoop-organisatie op basis van een nieuwe aanpak en indeling van de organisatie in regio’s
 • Maken van het organisatieontwerp en functies voor de nieuwe strategie en regio’s
 • Bepalen nieuwe functiezwaarteverhoudingen en inpassen in de beloningsstructuur (cao en boven-cao) van Achmea
 • Faciliteren van herplaatsen van bestaande medewerkers in de nieuwe Zorginkoop-organisatie en werving en selectie van passende medewerkers voor openstaande vacatures

 

Rabobank Eigen Steen

 • Faciliteren van de transitie van de projectorganisatie Eigen Steen binnen Rabobank (centralisatie Vastgoedmanagement kantorennetwerk) naar een zelfstandige autonome entiteit
 • Ontwikkelen nieuw directiemodel, functiebouwwerk en beloningsstructuur in overleg met Rabobank Nederland
 • Faciliteren aanscherpen strategie en lange termijn businessplannen
 • Definiëren performance indicatoren en de daarbij behorende informatiearchitectuur

 

SoFine Foods

 • Faciliteren bepalen strategische koers (2022) en organisatieontwikking bij beoogde verdubbeling van de organisatie
 • (Laten) opstellen strategisch businessplan voor aandeelhouders
 • Verbeteren van de performance van de in-house uitzendorganisatie
 • Vergroten slagkracht en efficiency in Supply Chain en Operations
 • Werven en selecteren van nieuwe HR-Manager die in staat moet zijn de strategische agenda te managen
 • Going concern HR-zaken

 

VMBO/MBO Wellant College

 • Integreren en harmoniseren van 4 toeleverende afdelingen Personeel & Organisatie en Onderwijskundig Advies naar aanleiding van een fusie tussen 4 bestaande instelling voor VMBO/MBO
 • (Laten) maken van een gestandaardiseerd dienstenportfolio ten behoeve van de dienstverlening van P&O-adviseurs en Onderwijskundig adviseurs aan alle vestigingen van Wellant College
 • Coördineren van de introductie van Integraal Personeels Beleid op basis van de Wet Educatie Beroepsonderwijs
 • Coördineren van de introductie van Natuurlijk Leren binnen Wellant College, onderwijsinnovatie in het beroepsonderwijs waarbij het onderwijs dient aan te sluiten op de talenten en mogelijkheden van leerlingen
 • Professionaliseren van senior P&O-adviseurs en senior Onderwijskundig-adviseurs ten behoeve van proactieve strategische advisering van het College van Bestuur

 

Seafood Parlevliet

 • Faciliteren dialoog tussen de aandeelhouders van twee aparte werkmaatschappijen, Seafood Partners B.V. en Parlevliet B.V., over de aard en omvang van de samenwerking in een nieuw in te richten gezamenlijke productielocatie
 • Ontwerpen van een nieuwe topstructuur, Management Team en geïntegreerde productieorganisatie
 • Faciliteren werving en selectie van de nieuwe directie, managementteam en sleutelfuncties
 • Verzorgen van schaduwmanagement voor aandeelhouders, directie en Management Team
 • Ontwikkelen en implementeren geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden en P&O-beleid (Personeelshandboek)

 

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw & Infra (Fundeon)

 • Strategisch adviseur en sparringpartner voor de toekomstige voorzitter van de directie van Fundeon (fusie tussen de kenniscentra beroepsonderwijs voor de Bouw (Bouwradius) en Infra (SBW))
 • “Stroomlijnen” en definitief maken van het voorlopig organisatieontwerp voor de fusie-organisatie op basis van functionele eisen op het gebied van ISO, budgettering en “Good governance”
 • Faciliteren en concretiseren van de integratie en harmonisatie van de 2 bestaande organisaties naar de nieuwe organisatie Fundeon (functiegebouw, salarisstructuur, cao etc.)
 • Interim invullen van de functie van Regiomanager Zuid (Brabant, Limburg en Zeeland) en coördineren van de activiteiten van de teamleiders, opleidingsadviseurs en medewerkers in kantoor Helmond

 

Fondsen Beheer Nederland (Nationaal Restauratiefonds, Nationaal Groenfonds, SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, BOEi Industrieel erfgoed)

 • Geharmoniseerde en uitwisselbare bedrijfsprocessen/functies en reductie functietitels met 70%
 • Integratie van 4 afzonderlijke functiegebouwen naar 1 (van 100 naar 20 functies)
 • Ontwikkelen beloningsstructuur (Hay)
 • Centraliseren, uniformeren en (laten)automatiseren backoffice processen
 • Definiëren Strategische Agenda met directies en MT’s afzonderlijke fondsen
 • Opstellen van nieuwe (performance) doelen voor de organisaties en de medewerkers
 • Definiëren programma’s organisatieontwikkeling en begeleiden individuele medewerkers

 

Leermiddelenbedrijf Bouw en Infra

 • Adviseren mbt de aanstaande ontvlechting en verzelfstandiging van de afdeling leermiddelen naar aanleiding van de aanstaande opheffing van het moederbedrijf Fundeon per juli 2016
 • Audit op de nieuwe functiestructuur en beloningsstructuur
 • Ontwikkelen van nieuwe salarisschalen op basis van de beloningsbenchmark voor de zakelijke dienstverlening