Organisatie Transformatie

Een succesvolle transformatie van de organisatie wordt voor het grootste deel bepaald door mensen

Hoewel transformaties aanzienlijke zakelijke voordelen kunnen bieden, is echt succes zeer zeldzaam. 90% van de pre-transitiewaarde van een organisatie wordt bepaald door materiële activa zoals marktaandeel, EBITDA en technologie. Slechts 10% van de waarde is gebaseerd op immateriële activa zoals organisatiestructuur, cultuur, loyaliteit van medewerkers en leiderschap.

Echter, na de transitie is het succes ervan juist voor 90% afhankelijk van de activering van deze immateriële activa. Succesvolle transities worden dus uiteindelijk bepaald door het activeren van de organisatie en de medewerkers.

 

Better Organizations realiseert de transformatie van uw Organisatie

  • Strategisch wendbaar personeelsplan.
    Better Organizations brengt talent in kaart in het ontwerp van de organisatie. Wij ontwikkelen strategisch wendbare personeelsplannen om lacunes in de capaciteiten aan te pakken. En creëren de randvoorwaarden om talent aan te trekken en te behouden.
  • Projectmanagement.
    We bieden expertise en capaciteit op het gebied van verandermanagement en projectmanagement. Daardoor blijft de transitie op schema en kan succesvol worden afgerond.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak met ons maken neem dan contact met ons op, of bel: +31(06) 27 08 30 68