Herijken functiehuis, performance management, beloningsstructuur Q-Park NL

Senior HR-adviseur

  • Herijken functiezwaarten Managementfuncties op basis van indeling Q-Park naar regio’s en verandering strategische ambitie en managementcontracten op basis van recente overname
  • Herijken en doorvertalen van de businessfocus en keuze sleutelprocessen naar aanpassing besturingsmodel, beoordelingscriteria en functiezwaarten
  • Valideren bestaande functiebeschrijvingen en (laten) aanpassen waar nodig
  • Kalibreren indicatoren resultaatsturing, beloningsstructuur en herindelen functies
  • Creëren van draagvlak voor aanpassingen door gesprekken met OR en sleutelmedewerkers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.