Ontwerp en implementatie nieuw organisatiemodel Bouwgroothandel

  • Harmonisatie functie-indelingssystematiek en beloningsbeleid obv CAO Bouwgroothandel en CAO Houthandel
  • Ontwikkelen en formuleren “Visie op personeel” en definiëren strategische HR-speerpuntenUniformeren organisatie-inrichting en –aansturing alle vestigingen dmv “blauwdruk/normorganisatiemodellen” obv omvang en mate van consolidatie
  • Definiëren en uitwerken van een beperkte set referentiefunctiebeschrijvingen die samen met “Visie op personeel” het vertrekpunt bieden voor de vormgeving van de HR-discipline en samenwerkingsafspraken tussen Franchisegever en Franchisenemers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.