Ontwikkelen effectief planningssysteem

  • Identificatie van succes – en faalfactoren die de kennis – en informatiestroom  binnen het planningsproces sterk beïnvloeden.
  • In co-creatie ontwikkelen en implementeren van een planningsbenadering volgens de filosofie: planning =  registratie
  • Ontwerpen en integreren van nieuwe manieren van werken in de operationele workflow van de zorgorganisaties

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.