Professionaliseren service-organisatie MBO-instelling na fusie

  • Managen en optimaliseren reguliere P&O-en adviesprocessen vanuit het Service Centrum voor de 34 onderwijsvestigingen¬† (1450 FTE)
  • Centraliseren adviesactiviteiten vanuit de staforganisaties van 4 voormalige onderwijsinstellingen
  • Ontwikkelen integrale (P&O/advies)producten en -dienstenProfessionaliseren adviseurs en back-office

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.