Toekomstbestendige organisatie en functies Vakbond

  • Herijken bestaande bedrijfsprocessen en functiebeschrijvingen samen met Raad van Toezicht, Bestuur, Management, sleutelfunctionarissen en de OR
  • Faciliteren keuze en implementatie nieuw functiewaarderingssysteem (ORBA)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.