Verbeteren kennisuitwisseling rondom leerlingen met een lichamelijke handicap of met langdurige ziekte met een onderwijsvraag

  • Visie, uitgangspunten en begroting vertalen naar nieuwe productportfolio, product- en ondersteunende processen en inrichting van de (kennis)organisatie.
  • Uitwerken van specifieke producten– en dienstenkaart van AB (Ambulante Begeleiding) en OZG partners;
  • Ontwikkeling van helder systeem van aan te bieden diensten en/of producten die Ambulante Begeleiding ging aanbieden met kennis die beschikbaar is binnen Ambulante Begeleiding, bij OZG en andere partners in regionaal verband.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.