Transparante Organisatie

In een Transparante Organisatie is het helder en logisch hoe mensen worden ingezet om hun bijdrage te kunnen leveren.

In veel organisaties zijn taken, functies en rollen in de loop van de tijd organisch gegroeid. Hierdoor is er een organisatie ontstaan die operationeel veel energie kost. Ook komt zo’n organisatie over als onbegrijpelijk, bureaucratisch en inconsistent.

Better Organizations helpt u de basis op orde te krijgen door uw organisatie te veranderen in een Transparante Organisatie. Wij stellen graag met u ‘orde op zaken’. Door uw organisatie te helpen bij het identificeren van creatieve mogelijkheden om mensen waardevol in te zetten. Daardoor wordt het mogelijk om de juiste mensen met de juiste capaciteiten op het juiste moment op de juiste plaats te laten excelleren.

Better Organizations brengt de basis op orde in uw organisatie.

  • Organisatievorm en -ontwerp.
    We bepalen de vorm van de organisatie door het juiste aantal taken, functies en rollen op de juiste plaatsen op het juiste niveau met elkaar te verbinden. We kunnen ook bepalen of er onvolkomenheden (gaten of dubbelingen) in het organisatieontwerp aanwezig zijn.
  • Taak- functie- en rolontwerp.
    We zorgen dat taken, functies en rollen zo worden ontworpen dat medewerkers ‘lekker kunnen werken’ en kunnen excelleren. De door ons ontworpen taken, functies en rollen bieden een stevig fundament voor permanente inzetbaarheid, optimaal werkvermogen, talentmanagement en carrièreontwikkeling.
  • Optimale match tussen medewerker en rol & functie.
    We kunnen vaststellen welke competenties en vaardigheden het succes in een functie & rol bepalen. Daardoor is het mogelijk om de beste match te vinden tussen de talenten van medewerkers, het benodigd werkvermogen, permanente inzetbaarheid en het te verrichten werk.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak met ons maken neem dan contact met ons op, of bel: +31(06) 27 08 30 68